De praktijk is volledig rolstoeltoegankelijk en beschikt over een ruime parking.

Kinesitherapeut: Hannelore Samyn Geconventioneerd
RIZIV- nummer: 1/5/42125/08/527
Ondernemingsnummer: BE 0667.688.117
 
Adres Vestigingseenheid: Stadenstraat 37, 8610 Zarren
Telefoonnummer: 0499/140590
Website: www.kinezarren.be + www.praktijkdegordel.be 
e-mail adres: info@praktijkdegordel.be - hannelore.samyn@live.be
 
Adres maatschappelijke zetel: Molenstraat 30, 8610 Zarren
Rechtsvorm: BVBA
Beroepsverzekering:  AXA bank Belgium N.V,Troonplein 1, 1000 BRUSSEL  
Lid van de beroepsvereniging ‘Trigger’ voor myofasciaal therapeuten
Bevoegde toezichthoudende autoriteit:  FAC Kamgebouw Koning Albert I-laan 1 bus 1, 8200 Brugge, België
 
in overeenstemming met artikel 17 van de wet van 8 december 1992, is op alle gegevens die met uw kinesitherapeut worden uitgewisseld een recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer van toepassing met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. 
 
Kinesitherapeut: Allaert Elisa Geconventioneerd
RIZIV- nummer: 5/53527/52/527
Ondernemingsnummer: 0694.900.278
 
Adres Vestigingseenheid: Stadenstraat 37, 8610 Zarren
Telefoonnummer: 0499/140590
Website: www.kinezarren.be + www.praktijkdegordel.be 
e-mail adres: info@praktijkdegordel.be / elisa.allaert@hotmail.com
 
Adres maatschappelijke zetel: Iepersestraat 92, 8800 Roeselare
Rechtsvorm: Eenmanszaak 
Beroepsverzekering:  Amma Verzekering, BVBA, VS Insurance, Alfons Pieterslaan 90-92, 8400 Oostende 
Lid van de beroepsvereniging BMST 
Bevoegde toezichthoudende autoriteit:  FAC Kamgebouw Koning Albert I-laan 1 bus 1, 8200 Brugge, België
 
in overeenstemming met artikel 17 van de wet van 8 december 1992, is op alle gegevens die met uw kinesitherapeut worden uitgewisseld een recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer van toepassing met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.
 
 
 

Kine Zarren

Stadenstraat 37
8610 Zarren (Kortemark)
0499 14 05 90